Ứng dụng Canh tác hữu cơ dưa Xạ hương giống Pháp

Ứng dụng Canh tác hữu cơ dưa Xạ hương giống Pháp

chi tiết canh tác hữu cơ tai IDA-Việt nam

Đánh giá
ĐÁNH GIÁ : Ứng dụng Canh tác hữu cơ dưa Xạ hương giống Pháp 5/5 trong 1 đánh giá  

Dựa vào 1 đánh giá

 • Hài lòng tuyệt đối 1
 • Hơn cả mong đợi 0
 • Hài lòng 0
 • Dưới trung bình 0
 • Thất vọng 0

Nhận xét của khách hàng

 • Lúc 00:00 00/00/0000
  Kha tot
  dua melon
  Bởi: Không tên

Bài viết tương tự