Xử lý Tiêu vàng Lá rụng truôi

Chi tiết ứng dụng xử lý ...

Đánh giá
ĐÁNH GIÁ : Xử lý Tiêu vàng Lá rụng truôi 5/5 trong 1 đánh giá  

Dựa vào 1 đánh giá

 • Hài lòng tuyệt đối 1
 • Hơn cả mong đợi 0
 • Hài lòng 0
 • Dưới trung bình 0
 • Thất vọng 0

Nhận xét của khách hàng

 • Lúc 00:00 00/00/0000
  Xử lý tiêu rụng truôi
  Kiểm soát canh trồng bằng phương pháp sinh học
  Bởi: Hung Binh